Fusies & Acquisities

Wanneer u overweegt uw onderneming over te dragen aan een strategische koper kunnen wij u begeleiden in dit proces. Hierbij werken wij binnen het samenwerkingsverband TLH (The Logistics House). Na een introductie bij u op locatie maken wij eerst een waardering van uw onderneming. Voor deze waardering gebruiken wij de kennis en ervaring op dit gebied van TLH partner Robert Demper. Meer->

Op basis van deze waardering bepalen wij gezamenlijk met u de meest gerede vraagprijs. Wij stellen vervolgens een informatiememorandum op met daarin opgenomen een samenvatting van alle relevante bedrijfsgegevens. Nadat wij een lijst hebben samengesteld van potentiele kandidaat-kopers gaan wij deze partijen benaderen. Aan serieus geïnteresseerde partijen wordt eerst een bondig anoniem profiel opgesteld. Nadat een geheimhoudingsverklaring is getekend, gaan wij in gesprek met kandidaat-kopers en wordt bij gebleken serieuze interesse het informatiememorandum verstrekt. Tenslotte kunnen wij u begeleiden bij de onderhandeling en het opstellen van de benodigde documenten. Voor het opstellen van de juridische overeenkomsten kunnen wij, in overleg met u, de noodzakelijke juridische ondersteuning regelen.

Wij kunnen u ook begeleiden wanneer bedrijfsopvolging actueel wordt. Hiervan is sprake, indien overdracht van de onderneming plaatsvindt, binnen de familie of in de vorm van een management buy-out of buy-in transactie.